NL - FR - EN

Terug naar 'collectie'.

Je hebt de vele foto's en informatie op de pagina's van o.a. de depots bekeken en ziet het vrijwilligerschap wel zitten. Maar wat houdt dat nu eigenlijk in? Welke leeftijd moet je hebben? Wat moet je kunnen?

Op deze pagina zullen wij trachten daarop te antwoorden.

 

Vrijwilliger - een straffe uitdaging!
In principe verschilt het statuut van de vrijwilliger bij het Tank Museum niet van een verkenner bij de scoutsgroep, de duivenmelker bij de duivenbond of een trompettist bij de fanfare. Je maakt deel uit van een groep mensen die samen activiteiten onderneemt, daarvoor lidgeld betaalt en verzekerd is voor de activiteiten waaraan je deelneemt.

Toch is het vrijwilligerschap bij ons net iets straffer! Als vrijwilliger bij het Tank Museum ben je ieder weekeinde met zwaar materiaal bezig. Je werkt met monsters van 30 tot 50ton en motoren van 400pk of meer. Je werkt samen met militairen en met materieel van defensie - het militaire aspect is dus nooit ver weg. Dat allemaal maakt dat er bepaalde (veiligheids)-regels in acht genomen dienen te worden.

 

Als je aan de slag wil, moet je je eerst inschrijven. Daarna word je eerst door een van de bestuurders in een van de depots opgevangen.

Hij zal je gedetailleerd uitleggen wat we juist doen en hoe je daarin kan bijdragen. Daarna zul je een peter toegewezen krijgen. Tijdens een inlevingsfase van +/- 3 maanden zal die persoon je met raad en daad bijstaan. Je leert de structuur kennen, de mensen, de procedures en je rechten en plichten binnen de vzw.
Al snel wordt je in een van de ploegen ingedeeld (meestal bij de peter) en kan je als échte vrijwilliger aan de wekelijkse activiteiten deelnemen.

 

Aan de slag!
Als vrijwilliger kan je voor verschillende taken ingezet worden. Meestal kaderen die binnen de basistaken van het Tank Museum, namelijk het onderhouden en restaureren van de voertuigen.

Het onderhoud bestaat uit het rijvaardig houden van voertuigen in rijdende staat. Daarbij horen kleine mechanische ingrepen, controleren van de olie- en brandstofniveaus, motoren- en systeemchecks, reparaties van korte duur.

Een restauratie is meestal een ander paar mouwen. Voor zulk een project worden meestal enkele jaren werk uitgetrokken. In dat geval wordt een wrak of een voertuig in niet-rijdende toestand helemaal uiteen gehaald, terug in elkaar gestoken, opgekuisd, geverfd en terug in rijvaardige toestand gebracht. Een titanenwerk, dat wel, maar de voldoening na zo'n restauratiebeurt is enorm!
!

 

Hoogtepunt van een boeiende werkdag is soms een korte testrit met het voertuig waaraan je gewerkt hebt. Niets is leuker voor een vrijwilliger dan het voertuig, waaraan je zoveel tijd en zorg hebt besteed, te zien rijden, te horen, te ruiken, te voelen.

Chauffeur kan je slechts worden nadat je enige ervaring binnen de vzw hebt opgedaan en mits het behalen van een burgerlijk rijbewijs C.

 

Evementen.
De mooiste momenten beleven de vrijwilligers natuurlijk tijdens de jaarlijkse evenementen, waaraan ze met hun voertuigen deelnemen. Daar krijgen ze de kans om hun werk aan het grote publiek te tonen en toe te lichten.

In het depot Kapellen zijn er de geleide bezoeken, maar wij nemen ook deel aan de Defensiedagen en opendeurdagen van diverse kazernes.

Burgerevenementen horen uiteraard ook tot het programma. Je kan ons ontmoeten tijdens Wings & Wheels in Ursel, Tanks in Town in Bergen en andere kleinere herdenkingsfeesten en manifestaties.

Soms nemen we aan wel heel speciale gelegenheden deel. Zo worden ons tanks van tijd tot tijd gebruikt voor filmopnames, of worden wij voor internationale festiviteiten gevraagd. Onze tanks bezochten reeds Londen, Parijs, Den Haag en maakten zelfs een uitstapje naar de V.S.

 
Onze Sherman 76mm in de V.S.

 

Profiel van de vrijwilliger.
Vrijwilliger worden kan vanaf 12 jaar. Tot je 16de dien je evenwel in begeleiding van een ouder te komen werken. Vanaf deze leeftijd zijn echter geen grenzen meer gezet. Zolang je jezelf lichamelijk in staat voelt om aan onze activiteiten deel te nemen, ben je zeker welkom.

Onze vrijwilligers komen van alle uithoeken van het land. Er zijn er zelfs enige zeer enthousiaste medewerkers bij, die regelmatig de weg vanuit Duitsland of Nederland doen om aan de tanks te kunnen werken. Ons korps is ook erg internationaal: naast Belgen heb je er Polen, Duitsers, Nederlanders, een Deen, enz...

Je hoeft geen mechanische voorkennis te hebben. Interesse voor de geschiedenis van de voertuigen en bereidheid om meer over hun werking te weten te komen, volstaan om te beginnen. Ook de zin voor teamwork is belangrijk. De rest komt vanzelf. In onze rangen hebben we mensen van alle geledingen in de maatschappij.

 

En? Geprikkeld?
Aarzel zeker niet en neem contact op met de depotverantwoordelijken. Zij staan je graag ter beschikking voor meer info. En vergeet vooral niet om in te schrijven. Dan kan je misschien al volgend weekeinde bij ons starten.

Tot dan!